SBF DERGİSİ
YAYIN KURULU

Alper Özer, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Altuğ Yalçıntaş, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Çınar Özen, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Ozan Zengin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Serdal Bahçe, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Seriye Sezen, Ankara Üniversitesi, Türkiye © 2024, Siyasal Bilgiler Fakültesi