SBF DERGİSİ
YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin Editörler Kurulu, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, yazarları ve hakemleri Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) ve Açık Erişim Dergiler Dizini (Directory of Open Access Journals, DOAJ) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar’a bağlı kalarak, akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder.

Açık Erişim

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlıdır. Yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ödeme talep edilmez. Her makaleye yayımlanma tarihinden itibaren derginin internet sayfası üzerinden hiçbir bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir.

Nesnellik

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarının cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir. Yazar(lar)a dair kişisel eleştiriler uygunsuz olarak kabul edilir. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

İntihal

İntihal, başkasının çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek, başkasının çalışmasını atıf vermeden olduğu gibi veya şeklen değiştirerek kopyalamak ve başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını sahiplenmek şekline gerçekleşir. İntihal hangi şekilde yapılırsa yapılsın etik dış bir davranıştır, kabul edilemez.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi intihal konusunda katı bir politika izlemektedir. Editörler Kurulu yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır. Editörler Kurulu, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu yayınlanmış makalelere ilişkin başta intihal olmak üzere ve tüm bilimsel suistimal iddialarını ivedilikle incelemeye alır. Eğer bir makalenin çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmış olduğu tespit edilirse, Editörler Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dahil çeşitli işlemler yapma hakkını saklı tutar.

Çıkar Çatışması

Bütün yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek başka bireyler ve kurumlarla aralarındaki her türlü maddi çıkar ilişkisini makalede açığa kavuşturmalıdırlar.

Gizlilik

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdür. AÜ SBF Dergisi Editörler Kurulu, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır. Raporlar veya makale hakkındaki bilgiler başkalarıyla paylaşılamaz. Hakemler editörler kurulunun yazılı izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmaz.  © 2024, Siyasal Bilgiler Fakültesi