SBF DERGİSİ
EDİTÖRLER KURULU

Editör

Boran Ali Mercan

Yardımcı Editör

Kemal Kızılca (Ankara Üniversitesi)

Klevis Kolasi (Ankara Üniversitesi)

Nilay Ünsal (Ankara Üniversitesi) © 2023, Siyasal Bilgiler Fakültesi