SBF DERGİSİ
  
Cilt:
Sayı:
  
 
Dergi Veritabanı Arama:
Kelime:
Baslik:
Yazar:
 
 
Ankara Üniversitesi
SBFDERGİSİ
 Basım Tarihi: 2023,  Online ISSN: 13091034
 
Mehmet Özer Öncülleri ve Sonuçlarıyla Marka Aşkı: Mekteb-i Mülkiye Özelinde Bir Araştırma
Onur Ağkaya Bir Dispositif Formu Olarak Borçlandırma: Dövüş Kulübü, Mr. Robot ve Squid Game’i Distopya Olarak Okumak
Levent Görüşük Oakeshott’ın Leviathan’ı veya Hobbes’un Politik Felsefesinin Liberal Yorumu
Gökçe Balaban Uluslararası İlişkileri Film Üzerinden Öğretmek: Caydırıcılığın Dr. Strangelove ve Fail-Safe Filmlerinde İşlenmesi
Önder Canveren Türk Dış Politikasında Batı Balkanlar: Uzman Mülakatlarına Dayalı Swot Analizi
Rengül Ekizceleroğlu Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyalarının Finansmanı
Funda Çoban COVİD-19 Kısıt ve Tedbirlerine Dönük Toplumsal Muhalefeti Haritalandırmak
Gül Karagöz Kızılca Osmanlı Gazeteciliği ve Ahaliye Ulaşmak, Ahaliyi Görünür Kılmak: Tasvir-i Efkâr Örneği
 
78(1) 
 
 © 2023, Siyasal Bilgiler Fakültesi