SBF DERGİSİ
  
Cilt:
Sayı:
  
 
Dergi Veritabanı Arama:
Kelime:
Baslik:
Yazar:
 
 
Ankara Üniversitesi
SBFDERGİSİ
 Basım Tarihi: 2020,  Online ISSN: 13091034
 
Aslı Emine Çomu Afganistan'da Devlet İnşası ve Dinin Rolü Kuruluştan Abdurrahman Han'ın Yönetiminin Sonuna Kadar Afgan Devleti Yapısı
Belgin Tarhan Üç Devirde Bir Muhalif: Halide Edip Adıvar'ın Perspektifinden Türkiye'de Siyasi İktidar(lar) ve Demokrasi Sorunu
Yahya Ayyıldız
Gökçen Coşkun Albayrak
Arafta Bir Girişimci: Ahmet Midhat Efendi
Volkan Atuk Osmanlı Devleti ve İran'da Ulemanın Meşrutiyet Algısı
Murat Coşkuner
Seçil Aslan
İktidarın Dinsellik Temsili: Dinsel İktidar Kurumu Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevilik Temsili
Bilgen Sütçüoğlu
Ebru İlter Akarçay
Uluslararasılaşan Kurban Dernekleri ve Bellek Hareketi: İspanya'da Sivil Toplumun Dönüşümü
Barış Teksoy İdari Gözetim Altına Alınan Yabancıların Elektronik ve İletişim Cihazlarının İncelenmesine İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi
Taylan Barın Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması ve Sınırlanması Arasında: Kanunlaşan OHAL KHK'larının Yargısal Denetimi
Seven Erdoğan Avrupa Birliği ve Krizler: Tarihi ve Güncel Krizler Üzerine Bir Değerlendirme
Ceyhun Gürkan Maliye Teorisinde Klasikten Neoklasiğe Geçiş: Yönetimsellik Perspektifinden Bir AnaliZ
Banu Erkök Türkiye Sanayisinin Küresel Değer Zincirine Entegrasyonu
Alper Aslan Eleştirel Yönetim Çalışmaları Fildişi Kulesinden Nasıl Çıkabilir? Eleştirel Edimsellik ve Topluluk Ekonomileri
Beyza Mina Ordu Akkaya Emtia Finansallaşmasına Borsa İstanbul ve Petrol Bağıntısı Açısından Bir Bakış
Gündüz Aksu Kocatürk
Mihriban Şengül
Kapitalist Ataerkil İlişkiler ve Kentsel Mekanda Kadınların Gündelik Hayatının Coğrafyası: Tokat Örneği
Bayram Güneş
İsmail Taş
Sedat Acar
Türkiye'de İllerin Mutluluğu
Halil Yasin Tamer
Barış Övgün
Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi
 
75(2) 
 
 © 2020, Siyasal Bilgiler Fakültesi