SBF DERGİSİ
  
Cilt:
Sayı:
  
 
Dergi Veritabanı Arama:
Kelime:
Baslik:
Yazar:
 
 
Ankara Üniversitesi
SBFDERGİSİ
 Basım Tarihi: 2020,  Online ISSN: 13091034
 
Tuba Bozaykut Bük
Sema Akboğa
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde İşletme-Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliklerinin Dinamikleri: Türkiye Örneği
Zeynep Çirkin Büyükdeniz
Türkmen Göksel
Dış Ticaret Liberalizasyonunun İşsizlik Üzerindeki Etkileri
Mustafa Kadir Doğan
Haldun Evrenk
Yerel ve Genel Seçimlerde Yolsuzluğun Oy Verme Davranışına Etkileri
Cavide Uyargil
V. Lale Tüzüner
Fulya Aydınlı Kulak
Sevgi Elmas Atay
Farklı Yaklaşımlar Açısından İKY Bildirileri:1994-2017 Yılları Arasında Alandaki Değişim ve Gelişime Yönelik Bir İnceleme
Emma Saygı Doğru Yoksulların ve SYDV Görevlilerinin Kendi Deneyimleri Çerçevesinde Bir Utanç ve Mücadele Meselesi Olarak “Yoksulluk ve Sosyal Yardım”
Rukiye Mehtap Özlü Bölge ve Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Karar Mekanizmasına Gayri Resmi Yollardan Katılımı
Aylin Aydın Çakır Siyaset Bilimi Perspektifinden Yargı Bağımsızlığı: Bir Kuramsal Model Önerisi
Yavuz Acungil Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranış Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
A. Aslı Bilgin Krizler ve Demokratik Meşruiyet Sorunsalı Işığında Avrupa Birliği’nin Geleceği
Dilek Canyurt
Mehmet Dalar
Agonistik Demokrasinin Suriye için Olasılıkları
Ayşe Serdar Yunan Makedonyası’nda Ulusal ve Etnik Kimliğin İnşası 
Okan Ancak Yeni Avrasyacılık Bağlamında Güney Kafkasya’da Türkiye ve Rusya
Damla Akkaya Uluslararası Anlaşmalarda Hukuken Bağlanma Kastının Tespiti: Kapsamlı Ortak Eylem Planı Özelinde Bir İnceleme
Hakan Bilir
Onur Aslan
Hisse Senetlerinden Oluşturulan Portföyün Riske Maruz Değerinin Hesaplanması
Durdane Küçükaycan An inquiry into Performance Reports of Municipalities in Terms of Fulfilment of Accountability Requirement: the Case of Turkey
 
75(3) 
 
 © 2020, Siyasal Bilgiler Fakültesi