SBF DERGİSİ
ERKEN GÖRÜNÜM

Ferda Dönmez Atbaşı - Mustafa Öziş - Miris Meryem Kurtulmuş "AKP’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Panoramik Bir Değerlendirme"

Elif Savaşkan "Yönetim Kurulu Üye Yapısının Şirket Performansıyla İlişkisi: BİST 100’e İlişkin Ampirik Kanıtı"

Jonilda Rrapaj Kolasi "Balkanlarda Avrupa Birliğ'nin Demokrasi Teşviki Politikalarının Sınırlılıkları Yakınsama ve Yol Ayrımı Arasında Arnavutluk"

Orhan Hayal "Free Milieus, Creative People: An Investigation of Creative City Policy in Istanbul from the Perspective of Governmentality"

Bayram Koca - Selman Saç "Korkuyu Politikleştirmek, Öfkeyi Örgütlemek: Fransa’da (Zemmour) ve Türkiye’de (Zafer Partisi) Aşırı Sağ"

Nur Banu Çağatay - Ahmet Güven "Gözetim Kapitalizminin Yeni Yerel Yönetimleri

Senem Odaman Köse "The European Green Deal in Terms of Impacts on International Trade

Cenk Reyhan - M. Oğuzhan Doğar - Barış Saday "Post-Modernist Kuramın Neo-Muhafazakâr Aparatı: Araçsal Ortaçağ"

Uğur Demir - Nalan Akdoğan "Kamu Yayın Kuruluşları Faaliyet Raporlarının Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler"

Serhat Güzel - Burak Samih Gülboy "Savunma ve Yayılma Paradoksu Çerçevesinde Rus Çarlığının Emperyal Jeopolitiği"

İlker Yasin Durmaz "Mind Control ’den Telegram’a: Bir Komplo Söyleminin Yerelleşme Dinamikleri"

Mustafa Bölükbaşı "Hangi Garp? Adımlar Dergisinde Otarşi, Hümanizm ve Irkçılık Tartışmaları (Mayıs 1943 – Nisan 1944)"

Göze Orhon "12 Eylül’ün İletişimsel Belleği ve Bir Bellek Taşıyıcısı Olarak Ahmet Kaya"

Ayça Eminoğlu - Bahar Köse "Kadınların Gayri Resmi Barış Süreçlerindeki Rolünün Kadın Haklarına Yönelik Çıktıları: Güney Afrika Örneği"

Gökhan Kavak "Perception of Turkey in the African Press-Media: The Example of the Somali Sofrası"

Tolga Şahin - Selma Koç Akgül - Betül Pazarbaşı "Politik Reklam Aracı Olarak Youtube: Türkiye’de 2015 Genel Seçimlerinde Siyasi Parti Reklam Videolarının Çok Modlu Söylem Analizi"

Gökhan Aydoğan - Emrah Ertugay "Güvence Denetimi ve Hukuki Altyapısı"

Oral Karakaya "İl Özel İdarelerinin “Özel”liği"

Nur Sinem Kourou "AKP’de Kadınların Siyaseti: Parti, Parti Kadın Kolları, Kadın Seçmenler"

Gökhan Çelen "Liberalizmin Kayıp Çocukları: Leveller Hareketi İncelemesi"

F. Müge Algan "Yapısal Reformlar ile OECD’nin Politika Transferi ve Post-Pandemi Politikaları"

Zülkif Dağlı "Şehirlerde Elektrikli Skuterlerin Kullanımı Mikro Hareketlilik İçin Bir Çözüm mü, Yoksa Yeni Bir Sorun Alanı mı?"

Keziban Altun Erdoğdu - Türkmen Göksel "Bağlanma Kuramı Kapsamında İlişkisel Malların Fayda Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi"

Başaran Ayar "Russia as a civilization-state: Making sense of Moscow’s 2023 Foreign Policy Concept "

Haktan Kalır "Kraliyet’i Güçlü Tutan Zayıf Bir Sömürge Biçimi Olarak Encomienda: Yerlilerin Emeği ve Fatihlerin Kıyımı" © 2024, Siyasal Bilgiler Fakültesi