SBF DERGİSİ
HAKKIMIZDA

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1943 yılından beri özellikle siyaset bilimi ve iktisat alanında özgün araştırma ve incelemeye yönelik, açık yayın politikası izleyen ve üçer ayda bir düzenli olarak yayımlanan öncü konumunda hakemli bir dergidir. SBF Dergisi başlangıçtan itibaren Türkiye’de soruna-dayalı ve eleştirel araştırmaya odaklaşan sosyal bilimler geleneğinin oluşumuna öncülük etmiş ender yayınlardan biridir. Dergi, başta Türkiye ve dünyayı ilgilendiren meselelerde sosyal, siyasal ve iktisadi araştırma ve incelemeleri kabul ederek kapsayıcı ve geniş bir perspektif benimsemektedir. Güncel sosyal bilim koşullarına uygun olarak Dergi disiplinler-arası bir çizgi benimsemiş olup özellikle Türkiye ve çevresine odaklaşarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında güncel ve dinamik tartışmaları da bünyesine taşıma gayesindedir. Ayrıca uluslararası siyasal iktisat, finans ve kalkınma gibi iktisadın türev alanlarında disiplinler arası geçişken tartışmaları güçlendirmeyi amaçlayan makaleleri de kabul ederek geniş bir araştırma gündemini desteklemektedir. SBF Dergisi farklı disiplinler arasında köprü kurmaya ve böylece okuyucu kitlesine eleştirel bir disiplinler-arası içerik sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Dergiye gönderilen makalelerde şu nitelikler aranmaktadır:

- özgün kavramsal çerçeve ve yöntem,

- politik-yapımı ve icrasını destekleyen yeni ampirik bulgular,

- eleştirel çözümleme ve tartışmalar.

Dergiye gönderilen tüm yazılar öncelikle Editöryel Kurul tarafından değerlendirilmekte, ancak hakeme gönderilmeye uygun görüldüğü takdirde bağımsız uzman hakemlere gönderilerek çift kör hakem uygulamasına tabi tutulmaktadır. Çalışmaların tamamı uluslararası yayın etiği ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulmaktadır. Yayın etiği ilkelerimizi buradan okuyabilirsiniz

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Index Islamicus (Brill)TR Dizin (ULAKBİM) , MLA - Modern Language Database ve EBSCO Political Science Complete taraından endekslenmektedir. © 2024, Siyasal Bilgiler Fakültesi