SBF DERGİSİ
MAKALE RED ORANI

Yıllar Kabul Red Red Oranı %
2021 29 126 81
2020 13 29 69
2019 48 122 71
2018 32 68 68


 © 2023, Siyasal Bilgiler Fakültesi